Seniorenbelangen

Aandachtsgebieden: Wonen voor ouderen, veiligheid in de openbare ruimte (bijv. stap- en fietsveilig HD), mobiliteit (bijv. Carrycab, duo-fietsen), armoede/eenzaamheid/laaggeletterdheid, dementie en participatie.