Werkgroep Groen i.s.m. IVN

Deze groep houdt zich bezig met natuur in onze omgeving; binnen en buiten de bebouwde omgeving. Het is een verbindende factor met welzijn, wonen, werken en recreatie.