Werkgroepen

Actief Burgerschap is onderverdeeld in een aantal werkgroepen. Bestuursleden zitten bijna allemaal ook in 1 of meer werkgroepen om voeling te houden met alle aspecten van HaDee en ons dorp te zien als een ecosysteem waarbij elk onderdeel met elkaar in verbinding staat en ook alle mensen met elkaar in verbinding staan.