Wie zijn wij

Doelstelling van Actief Burgerschap.
Het behartigen van gezamenlijke belangen van de inwoners en organisaties van Heeswijk-Dinther, in de ruimste zin van het woord.

Hoe is het begonnen?   
Actief Burgerschap HD is opgericht in 2011 na het grote IDOP-onderzoek (Integrale Dorpsontwikkelingsplannen).  Uit dat onderzoek kwamen een aantal kernproblemen van Heeswijk-Dinther naar voren, zoals het kale Plein 1969 met het leegstaande bejaardenhuis Ter Weer, de overlast van doorgaand (vracht)verkeer door Hoofdstraat en centrum, het ontbreken van betaalbare woningen voor o.a. onze eigen jeugd, en het ontbreken van passende huizen en voorzieningen voor ouderen. 

Een vijftal HaDeejers, in samenspraak met Stg. Dorpsnieuws/d’n HaDeejer, wilden de uitdaging aannemen om samen met de gemeente die problemen aan te pakken. Maar dan wel echt sámen, met inspraak van het dorp, via werkgroepen.

Dat was de start. De afgelopen jaren hebben zo’n 100 HaDeejers korter of langer meegewerkt in één van onze werkgroepen! Plein 1969 zat hopeloos vast, daar hebben we jarenlang aan getrokken en diverse acties voor gevoerd. We hebben een “Dorpscontract” met de gemeente gesloten en samen ook echt uitgevoerd.

Rodenburg is onder regie van Actief Burgerschap, zonder ‘dure projectontwikkelaars’ verdeeld en deels ook door ons zelf betaalbaar gebouwd en verhuurd. Het Plein wordt nu, eindelijk, per dag mooier. De plannen voor de nieuwe “Dorpsstraat” worden momenteel uitgevoerd. Om maar wat te noemen.

Wat zijn we nú? 
Zelf zien we onze rol als actievoerder en plannenmaker, als begeleider en organisator van werkgroepen. We zorgen in elke werkgroep voor verslagen en actielijsten. Door de gemeente worden wij gezien en gefinancierd als “dorpsraad”. We hebben dus geld voor koffie, onkosten en zo nog wat. Vaak zijn we ook contactpersoon naar de gemeente. Soms zoeken we voor de werkgroep een deskundige, want kwaliteit is belangrijk. “We” zorgen ervoor dat we geen slechte of onhaalbare plannen maken. Maar het belangrijkste is, dat het niet gaat om de mening van de mensen van Actief Burgerschap maar om de mening, het belang, van de werkgroep, en uiteindelijk van het dorp. Elk belangrijk voorstel wordt, als het klaar is, in een grote openbare bijeenkomst voorgelegd aan “alle” mensen, die willen komen. Pas als die breed ja zeggen, kan het starten!  Van dat soort grote bijeenkomsten hebben we de afgelopen jaren al tientallen gehad met per keer gemiddeld meer dan 100 bezoekers. 

Maar Heeswijk-Dinther is nog steeds niet klaar, veel kan en moet nog beter. Kortom, het werk moet doorgaan, net als de invulling van mensen in de werkgroepen. Heb je belangstelling om aan te sluiten, stuur even een berichtje via de contactpagina.